Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

 

Εταιρικά Στοιχεία

Δραστηριότητα: Βιοτεχνία Ζύμης

Διεύθυνση: Π. Ελή 3

Τ.Κ.: 18122

Πόλη: Κορυδαλλός

Τηλέφωνο: 2104946177

ΑΦΜ: 998573947

ΔΟΥ: Κορυδαλλού

 

Οικονομικά Στοιχεία

ισολογισμός 2018 της εταιρείας Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2018 Ημερομηνία ανάρτησης 7/9/2019

ισολογισμός 2016 της εταιρείας Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2016

ισολογισμός 2015 της εταιρείας Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2015

ισολογισμός 2014 της εταιρείας Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2014

ισολογισμός 2013 της εταιρείας Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2013

ισολογισμός 2012 της εταιρείας Αβραάμ Τσίτογλου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2012